FB

Info


Info

Opłaty startowe 1/8


Termin wpłaty

       Wysokość opłaty (PLN)

30.06.2017

99

31.08.2017

129

31.10.2017

149

31.12.2017

169

29.02.2018

189

30.04.2018

229

10.05.2018

329

Opłaty startowe 1/4

 

Termin wpłaty

        Wysokość opłaty (PLN)

30.06.2017

199

31.08.2017

219

31.10.2017

249

31.12.2017

275

29.02.2018

299

30.04.2018

349

10.05.2018

449 

 

Opłaty startowe 1/2

 

Termin wpłaty

Wysokość opłaty (PLN)

30.06.2017

250

31.08.2017

275

31.10.2017

299

31.12.2017

349

29.02.2018

399

30.04.2018

499

10.05.2018

700

 

Zwrot opłaty startowej w przypadku rezygnacji

·         Przy zgłoszeniu rezygnacji do 31.12.2017 – 50% wpłaconej kwoty

·         Przy zgłoszeniu rezygnacji do 31.03.2018 – 30% wpłaconej kwoty

·         Przy zgłoszeniu rezygnacji po 31.03.2018 brak możliwości zwrotu wniesionej opłaty

Jako data zgłoszenia rezygnacji uznawany jest dzień wysłania wiadomości e-mail na adres organizatora: events@endusport.pl

W celu zgłoszenia rezygnacji ze startu nie jest wymagane przedstawienie żadnej dokumentacji ani uzasadnienia. 

Istnieje możliwość przepisania pakietu na inną imprezę cyklu bez zwrotu przez organizatora różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem dostępności miejsc i poinformowania organizatora o tym na 30 dni przed terminem zawodów, z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres events@endusport.pl

Istnieje możliwość przepisania pakietu na kolejny rok zawodów, bez zwrotu przez organizatora ewentualnej różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem ich organizacji przez organizatora, dostępności miejsc, a także poinformowania o tym organizatora na 30 dni przed terminem zawodów, z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres events@endusport.pl

W sytuacji przepisania pakietu na inną imprezę lub kolejny rok zawodów, gdzie wpisowe będzie wyższe od dotychczasowego, zawodnik zobowiązany jest dopłacić ewentualną różnicę wynikającą z wpisowego wpłaconego na kwotę wpisowego ustaloną na przepisywaną imprezę lub kolejny rok.

Wpłaty indywidualne realizowane są na konto: Endu Sport Sp. z o.o. Sp. k., ul. Grunwaldzka 466, Plewiska 62-064, NIP 7773281453

Numer konta35 1050 1520 1000 0090 3120 1784

Oświadczenie dot. odbioru pakietu za uczestnika:

                                                                                                                                               Sieraków,…..........................................

(Imię i nazwisko zawodnika)                                                                                                                                                                                                                                    

 ……………………………………………………..………………..

(PESEL)

 ……………………………………………………..………………..           

(Nr dokumentu tożsamości)

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….

(Adres)

 

 

……………………………………………………………………….

(Dystans, numer startowy)

 

 ..........................................................

 

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego

 

Ja niżej podpisany/a, upoważniam Pana / Panią ………………….…………………………………….……………………., legitymującego(ą) się dowodem osobistym o numerze …………………....……………….., PESEL …………………………………………………....…….., do odbioru przysługującego mi pakietu zawodnika, umożliwiającego start w imprezie JBL Triathlon Sieraków 2018

.

Zobowiązuję się do osobistego uczestnictwa w w/w imprezie w charakterze zawodnika i do upoważnienia załączam podpisaną przeze mnie kartę zawodnika* / Nie będę uczestniczył(a) w zawodach i proszę o wydanie pakietu startowego bez chipa*

* niepotrzebne skreślić

 

 ……………………………………………………………………Czytelny podpis upoważniającego

 

Karta zawodnika (oświadczenie) do pobrania na profilu zawodnika w systemie sts dostępne będzie od 22.05.2018 r.; Link: https://www.sts-live.pl/Endusport/Event/Details/41